Ondernemrschap in “de huidige tijd”, lukt je dat?

Ondernemerschap in “de huidige tijd”, lukt je dat?

Vorige week heb ik je gevraagd ben je ondernemend of een ondernemer? Omdat ik zelf ondernemer ben heb ik mij eens goed verdiept in wat er allemaal over ondernemerschap en ondernemers, de persoon, geschreven wordt. En tjonge er is toch veel onderzoek gedaan zeg!

De reden dat ik mij hierin verdiepte was en is dat ik er veel van kan leren. Over mijzelf en andere ondernemers. Het geeft mij een idee hoe ik bezig ben en waar ik verbeteringen toe kan passen. Juist nu want zoals je weet leven wij in een sterk veranderende maatschappij.

De “huidige tijd” vraagt om ondernemendheid en ondernemers.

Waarom? Omdat zij in staat zijn veranderingen echt door te voeren. Veranderingen doorvoeren kan niet iedereen. Daarvoor heb je veel ondernemerseigenschappen nodig en engelen geduld. Vaak krijg je te maken met allerlei mensen die helemaal geen zin hebben in veranderingen door voeren. Dat is ook de reden dat de gevestigde bedrijven, het onderwijs en overheden zo traag zijn in een ontwikkeling. (Enkele uitgezonderd)

Het ondernemerschap speelt in het huidige tijdperk van veranderingen een grote rol. Vooral de eigenschappen en vaardigheden van ondernemers worden gemist in de grote (oude) bedrijven. De brede verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën neemt ook zijn deel maar dat is nog niet eens het grootste deel. Kortom er liggen kansen genoeg. Terug naar de ondernemer.

Waarom kiezen mensen voor het ondernemerschap?

Het ondernemerschap wordt steeds meer gekozen omdat er een toenemende behoefte is aan meer zelfstandigheid in het werk, variërend van eigen baas willen zijn tot meer mogelijkheden willen hebben om werk en zorgtaken te combineren.

Waarom je je inleven in ondernemers belangrijk is

Ondernemers vormen al jaar en dag een heel belangrijke doelgroep. Zij vormen de motor van de economie. Zo is het mkb de laatste jaren hot bij de marketing- en communicatieafdelingen van grote bedrijven en instellingen. Waarom?  De koek in het grootbedrijf is min of meer verdeeld. De groei zit in het mkb. En langzamerhand wordt het mkb als doelgroep erkend in de marketingwereld.

Wat moet en kun je ermee?

Zie de ondernemer als je doelgroep en breng deze doelgroep eens in kaart. Dit om een soort gemiddelde ondernemer te kunnen typeren, waarbij je rekening houdt met de huidige tijdgeest. Leg je ontdekkingen eens naast jouwzelf en kijk hoe jij het doet. Met welk type ondernemers kom jij het meeste overeen? Ook als je op zoek bent naar een baan in loondienst zoekt men vaker een ondernemend type. Dus ook voor jou is het dan belangrijk te weten hoe je hiermee omgaat, waar je staat en wat je nog kunt leren. Kom je er zelf niet uit? Neem dan contact op zodat ik je kan helpen.

Welke typen ondernemers zijn er?

Met het definiëren van een gemiddeld beeld van een ondernemer ontstaan direct haken en ogen. Er zijn namelijk talloze typen ondernemers. Iedere ondernemer is een apart individu. We kunnen alleen zoeken naar grotendeels overeenkomstige kenmerken of eigenschappen die zij met elkaar delen. Er is enorm veel onderzoek naar gedaan. Ik beperk mij tot enkele uitkomsten om je op ideeën te brengen.

De eigenschappen van een ondernemer

Om het beeld en het profiel van een ondernemer scherp te krijgen, spreekt men vaak over “de eigenschappen”, “de krachten” en “de karakteristieken” van een ondernemer.

Vragen die hierbij gesteld worden zijn:

 • Welk zelfbeeld delen zij?
 • Welk gedrag laten zij zien
 • Waarom en vooral waardoor zijn zij succesvoller dan anderen?
 • Welke keuzes maken zij?
 • Hoe kijken zij tegen de wereld aan

Vandaag zal ik niet alle vragen beantwoorden maar lees het blog van vorige week en volgende week om nog meet inzicht en begrip te krijgen betreffende ondernemers.

Het zelfbeeld van ondernemers 

Veel ondernemers hebben een zelfbeeld dat niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid of het beeld dat anderen van hen hebben. Zij denken bijvoorbeeld in een richting A, maar laten in hun gedrag richting B zien. Anderen kunnen vaak een betere inschatting maken van het gedrag dan de persoon zelf. Vandaar dat het goed is beide kanten te bekijken: wat zegt een ondernemer over iets en wat doet hij in zijn gedragingen?

Ondernemerschap onderzocht

Hieronder laat ik zien hoe onderzoekers (google de namen voor meer informatie) een ondernemer kenschetsen.

Willem Burggraaf typeert de krachten van een ondernemer die nodig zijn om een idee succesvol om te zetten in een levensvatbaar bedrijf. De vijf krachten van een ondernemer zijn:

 1. Gepassioneerd op zoek naar nieuwe kansen.
 2. Toonbeeld van discipline.
 3. Gedreven, sterke focus vanuit een heldere visie.
 4. Gericht op de praktische uitvoering.
 5. Een kunstenaar in het iedereen voor zich winnen.

Thomas Harrison bekijkt de karaktereigenschappen vanuit wat genetisch bepaald is in het DNA (30%) van mensen en dus ook van een ondernemer. Dus is de overige ruim 70% van de eigenschappen aangeleerd of beïnvloed en gestimuleerd door de omgeving. Zijn top 5 van ondernemerseigenschappen bestaat uit:

 1. Openheid om te ervaren; ontvankelijk voor nieuwe ideeën en ervaringen.
 2. Nauwgezetheid; motivatie om taken te volbrengen. Discipline, organisatie, betrouwbaar, gedreven en doorzet tingsvermogen.
 3. Extraversie; aangetrokken tot mensen en activiteiten. Hoog energielevel.
 4. Aangenaamheid; bescheidenheid, coöperatief, competitief, sceptisch, conflict mijdend, moeite met autoriteit.
 5. Neuroticisme; emotionele stabiliteit en controle of neiging tot gevoeligheid voor angsten, depressie en vijandigheid.

Maria Pinelli heeft deze zes richtlijnen en eigenschappen van een succesvolle ondernemer gedestilleerd:

 1. Gedrevenheid, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen.
 2. Architect van eigen visie; gepassioneerd en gefocust.
 3. Bouwers van een ecosysteem van geld, mensen en kennis.
 4. Continu zoeken naar niches en kansen.
 5. Leven waarin ze geloven; sterke en consistente waarden die als drijfveer hun gedrag leiden.
 6. Non-conformist en teamspeler. Het is mens eigen om ergens bij te willen horen. Menigeen geeft zijn of haar gedachtegang geen ruimte, om zich dus geruisloos aan te passen aan de menigte. Hoe zit dat bij jou?

De ondernemer in kaart gebracht

Nu we een beeld hebben van de eigenschappen van ondernemers, gaan we weer even terug naar het verschil tussen het gevoel en het gedrag. Welke doelgroep je ook kiest er zijn vragen die je moet stellen als je meer inzicht in deze doelgroep wilt hebben.

Deze 6 vragen gebruik je als leidraad om in de huid van de ondernemer te kruipen:

 1. Hoe denkt en voelt de ondernemer?
 2. Wat zie ik om mij heen in de markt, mijn netwerk en de wereld?
 3. Waarover praten mensen? Wat hoor ik allemaal van vrienden, in mijn zakelijke omgeving en in de media?
 4. En ikzelf? Wat zeg ik in en plein public en wat is mijn gedrag tegenover anderen?
 5. Hoe zie ik de toekomst? Waar zit mijn pijn of waar liggen mijn angsten?
 6. Waar wil ik naartoe, wat is mijn winst, wat wil ik bereiken?

Een deel van de antwoorden zal voor veel ondernemers ongeveer hetzelfde zijn, maar een heel groot deel is dat echt niet. Hoe zit dat bij jou en wat zijn jouw eigenschappen?

Bedenk dat je het ook met anderen kunt bespreken en vragen hoe zij e.e.a. zien c.q. ermee omgaan? Anderen denken anders en dus handelen zij anders. Vertel eens hoe ga jij hiermee om? Ga jij deze zelfreflexie uit de weg of pak je het aan? Vraag je hulp of zoek jij het alleen uit?

Helpt dit artikel je verder? DEEL dit artikel dan s.v.p. met jouw netwerk, door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppen te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren.

Bouw aan jouw toekomst!

Groet, Anje

 

 

, , , , , , , ,

Trackbacks/Pingbacks

 1. Twijfel gebruiken voor je onderzoek loont! - Futuretobuild - 6 december 2018

  […] is dus vooral: niet weten. De ene keer is het zo en de andere keer is het weer anders. Aan de ene kant en aan de andere kant. Wanneer je […]

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.