Flow vraagt om jouw aandacht

Flow vraagt om jouw aandacht

Aandacht en Flow hebben direct met elkaar te maken. Het is als wie je bent en wat je doet één wordt. Je stopt met vechten. Het voelt als soort van vrede of rust. Je bent baas over wat je doet. Harmonie met alles wat er is en wat er niet meer is. Om zo ver te komen is het belangrijk te kijken naar waar jij je aandacht op richt. Vorige week ging over Flow, nu de aandacht.

Je bent waar je aandacht is.

Wat nu te doen als jij je niet kunt concentreren, je aandacht steeds afdwaalt. Je als het ware gek wordt van je gedachten die overal en nergens heen vliegen. Dan geldt onderstaande zeker voor jou.

Om weer in Flow te komen is juist het niets doen soms de juiste remedie.

Onderzoek wat er allemaal door je heen gaat en noteer dat ergens. Pas dan kun je feitelijk inzicht krijgen in wat jou bezig houdt. Anders blijven de gedachten door je hoofd dwalen en kom je in een vicieuze cirkel terecht en dus geen stap verder. Wat is er aan de hand en waarom kun je dat niet loslaten?

Afwezigheid van aandacht

Het richten van aandacht op objecten in de omgeving zorgt ervoor dat wij die objecten scherper waarnemen. Duidelijk toch? Zo gaat dat ook bij alle andere dingen die je doet en denkt. Dat heeft echter ook een keerzijde, namelijk dat prikkels die geen aandacht krijgen minder goed of soms in het geheel niet worden waargenomen. Het lijkt wel of we dan ‘blind’ zijn voor die prikkels. Drie bekende typen worden hieronder genoemd. Vergeet de moeilijke woorden die noem ik alleen zodat je doelgericht via internet verder kunt zoeken als jij jezelf herkent.

  1. Autotelische personen

Deze mensen kunnen een aanwinst zijn voor een bedrijf omdat ze zelf constant nieuwe uitdagingen zoeken en geneigd zijn in uitdagende taken goed te presteren omdat ze ‘flow’ bereiken. Hier zit echter ook een keerzijde aan, daar ze de neiging kunnen vertonen de minder uitdagende taken te verwaarlozen. Bovendien zullen ze, wanneer de werkgever geen verdere uitdagingen meer kan of wil bieden, gedemotiveerd raken en geneigd zijn van baan te wisselen.

  1. Change blindness bij goochelaars en in films

Change blindness wordt gebruikt door goochelaars bij het uitvoeren van hun trucs. Goochelaars leiden de aandacht van hun publiek af zodat hun waarneming op iets anders dan de truc gefocust is. Hierdoor zien zij de acties, die van cruciale waarde zijn voor de truc, niet. Ook in films kan Change blindness optreden. Doordat sommige scènes meerdere keren gefilmd zijn, bestaan er onbedoelde veranderingen in films. Deze veranderingen worden door het publiek echter niet waargenomen. In de scène van de film ”Grease” waarin John Travolta ”Grease lightning” zingt, bijvoorbeeld, veranderen zijn sokken meerdere keren van zwart naar wit.

  1. Inattentional blindness

Dit treedt op wanneer men een object dat zich in het gezichtsveld bevindt niet opmerkt. Meestal is dit een onverwacht object en is het object volledig te zien. Dit is aangetoond in het onderzoek ”De onzichtbare gorilla test” van Simons en Chabris In dit experiment kregen deelnemers een filmpje te zien waarin studenten een bal naar elkaar overgooiden. De deelnemers moesten tellen hoe vaak de bal werd overgegooid door de studenten. Op een gegeven moment loopt een vrouw in een gorillapak door het beeld, ze kijkt in de camera en loopt daarna door. Na afloop van het experiment bleek dat slechts 50 % van de deelnemers de vrouw in het gorillapak hadden waargenomen. De aandacht van de deelnemers was gefocust op het tellen waardoor de vrouw in het gorillapak vaak niet waargenomen werd.

Waarom Change blindness en Attentional blindness plaatsvinden

In eerste instantie dacht men dat dit nodig was doordat de focus van onze aandacht maar een beperkte capaciteit heeft. Dit zou betekenen dat we bepaalde informatie missen. Nader onderzoek toonde aan dat het niet enkel een kwestie van de focus van onze aandacht is. Volgens het onderzoek is ons visuele systeem zo ontwikkeld dat wat we eerst waarnemen niet verstoord wordt door wat we later waarnemen.

Dit wordt bereikt doordat de laatste waarneming wordt overschreven of verplaatst door de eerdere waarneming. Ook is aangetoond dat veranderingen die we niet bewust waarnemen toch onze bewuste beslissingen over de oriëntatie tot een erop volgend object kunnen beïnvloeden.

Verschillen tussen Change blindness en Attentional blindness

Ondanks de afwezigheid van aandacht, die Change blindness en Attentional blindness gemeen hebben, bestaan er ook verschillen tussen beide fenomenen.

Change blindness:

  • vindt plaats omdat het mensen niet lukt om iets waar te nemen dat in het gezichtsveld aanwezig is.
  • heeft het bij Change blindness geen effect als je aangeeft dat iemand moet focussen op een verandering

Attentional blindness:

  • vindt plaats omdat het mensen niet lukt om iets waar te nemen, omdat men de aandacht daar niet op focust of omdat met hen niet verwacht.
  • heeft het aangeven dat iemand moet focussen op een verandering wel effect.

Selectieve aandacht

Het is een complexe materie ja dat ben ik met je eens. Maar het is goed eens te kijken hoe e.e.a. bij jou werkt. Immers door dit te weten kun je er zelf aan werken het op de juiste wijze te gebruiken en de resultaten behalen die je bedacht had. Naast al die ‘blindheid’ kennen we ook nog de selectieve aandacht die hier dwars door heen loopt. Soms is dat niet erg, soms is dat ook hoogst irritant. Het kan namelijk tot gevolg hebben dat informatie uitsluit die je later toch nodig blijkt te hebben.

Selectieve aandacht is een verscherping van de aandacht op een gebeurtenis, waardoor andere gebeurtenissen niet of vermindert worden waargenomen.

Selectieve aandacht wordt weleens vergeleken met een filter of poort. Deze filtertheorie veronderstelt dat een mechanisme in de hersenen in een vroeg stadium relevante informatie scheidt van niet relevante formatie. Alleen de relevante informatie wordt verder verwerkt en bewust ervaren.

Aandacht kan ook gezien worden als een proces van selectie. Men spreekt ook wel van gerichte aandacht. Deze vorm van aandacht is vooral met waarnemingsfuncties geassocieerd. De wereld die ons omringt, bevat namelijk vaak zóveel informatie dat wij niet in staat zijn dit allemaal tegelijk te verwerken. Selectie is nu het proces waardoor bepaalde gebeurtenissen of prikkels uit de omgeving met voorrang door de hersenen worden behandeld

Het blog van vorige week en dit blog vormen een eenheid. Zij kunnen je verder helpen bij het vinden van werk, klanten etc. Leer jezelf goed kennen en ontdek hoe patronen binnen jouw systeem je helpen of stagneren.

Bedenk dat je ook met anderen kunt bespreken en vragen hoe zij hier mee omgaan. Wat doen en laten zij hiervoor? Anderen denken anders en dus handelen zij anders. Vertel eens hoe ga jij hiermee om? Buffel je door of ga je ernaar opzoek? Vraag je hulp of zoek jij het alleen uit en laat je het gebeuren?

Helpt dit artikel je verder? DEEL dit artikel dan s.v.p. met jouw netwerk, door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppen te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren.

Bouw aan jouw toekomst!

Groet, Anje

 

, , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.