Flow en aandacht geven je de juiste focus

Flow en aandacht geven je de juiste focus

Flow en aandacht woorden waarbij we een idee hebben maar weten we ook hoe het bij onszelf zit? Eerst kijken we naar FLOW, enkele definities en wat is het echt.

Flow is:

 • Een geestestoestand waarin we geluk ervaren omdat we positief en intensief met iets bezig zijn.
 • Het proces van de totale betrokkenheid bij het leven met alle positieve aspecten van de menselijke ervaring: creativiteit en genot.
 • Groeien + bloeien = gloeien.
 • Een stemmingstoestand die zich voordoet wanneer je het gevoel hebt dat de uitdaging die je aangaat precies in evenwicht is met je vermogen tot handelen

Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door volledige betrokkenheid op de betreffende acties en het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert.

De term “flow” is niet gerelateerd aan de uitdrukking “go with the flow”, deze uitdrukking betekent dat men zich conformeert aan wat anderen doen. Flow is specifiek en individueel.

Hoe weet je nu of je met Flow te maken hebt. Je voelt het maar er is meer.

Volgens ‘Csikszentmihalyi ‘ kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door in elk geval een aantal van de volgende acht kenmerken:

 1. Men heeft een duidelijk doel en gaat doelgericht aan de slag;
 2. Verlies van ‘zelfbewustzijn’: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
 3. Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
 4. Directe ‘feedback’: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
 5. Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn heel uitdagend echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren;
 6. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
 7. De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.
 8. Verder kunnen mensen in de staat van ‘flow’ boven hun eigen kunnen uitstijgen en sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen.

Na de Flow

Het begrip ‘flow’ is sterk gerelateerd aan de persoonlijke ontwikkeling en het karakter. Een taak die op een bepaald moment uitdagend is en ‘flow’ teweeg kan brengen, zal naarmate de kennis en ervaring toenemen meer en meer routinewerk worden. Wellicht zal de taak de persoon na een aantal keer of na enkele jaren niet meer kunnen boeien.

Sommige personen nemen dit voor lief en zijn tevreden met werk dat weinig uitdaging biedt. Anderen zoeken zelf constant naar uitdaging en hiermee naar een nieuwe taak die ‘flow’ teweeg kan brengen.

Jij en flow, hoe zit dat?

Flow en aandacht hebben direct met elkaar te maken. Het is als wie je bent en wat je doet één wordt. Je stopt met vechten. Het voelt als soort van vrede of rust. Je bent baas over wat je doet. Harmonie met alles wat er is en wat er niet meer is. Om zo ver te komen is het belangrijk te kijken naar waar jij je aandacht op richt. Je bent waar je aandacht is.

Aandacht

Dit is het cognitief proces van het gericht waarnemen van de omgeving. Het is verwant aan begrippen als: alertheid, concentratie en selectief verwerken van informatie. Voorbeelden zijn het naar iemand luisteren in een drukke omgeving, het kijken naar een spannende film op de televisie, of het geconcentreerd volgen van de bal door een tennisspeler. Binnen de psychologie zijn vele vormen van aandacht omschreven. Ik ga hier alleen in op die voor de Flow van groot belang zijn. Begrip zorgt dat je het beter kunt inzetten.

Enkele Vormen van aandacht*

* Actief versus passief

Er is onderscheid tussen actieve en passieve aandacht. Aandacht is actief als het bewust en ‘van binnen uit’ door het individu, zijn doelen of verwachtingen wordt gestuurd. Jij wilt het om je doel te bereiken. Het is passief als het van buitenaf door externe situaties of mensen wordt gestuurd. Zij zeggen dat het nodig is of willen je dat doen geloven.

* Ruimtelijk versus niet ruimtelijk

Het lijkt wel of het richten van de aandacht altijd gekoppeld is aan posities in de ruimte: we letten op een fietser of een geluid links van ons, een bal die van links naar rechts beweegt, enzovoort. Toch is het mogelijk ook de aandacht te richten op een niet-ruimtelijk kenmerk, zoals een specifieke kleur of vorm. Bijvoorbeeld bij het wachten voor een rood stoplicht bereiden we ons voor op het moment dat het licht op groen zal springen. Op één been staan gaat beter als je je ogen richt op een vast punt.

*Op één aspect of meerdere aspecten

Aandacht kan voor korte of langere tijd op een specifiek detail of aspect van de omgeving zijn gericht, zoals een kleur, bepaald geluid, specifiek persoon, stemgeluid etc. Dit noemt men ook wel gerichte aandacht. Bijvoorbeeld: het voeren van een gesprek met een persoon in een drukke omgeving. Hij kan echter ook gericht zijn op meerdere aspecten tegelijk. Dit heet verdeelde aandacht. Voorbeelden zijn een piloot die tijdens een vlucht moet letten op verschillende zaken zoals de radio, de visuele omgeving, het bedienen van apparatuur. In het laatste geval moet de aandacht snel omschakelen van de ene bron naar een andere.

*Aandacht als mentale inspanning

Mentale inspanning heeft vaak te maken met situaties waarbij op meerdere zaken tegelijk moet worden gelet.

De zaken waarop moet worden gelet kunnen betrekking hebben op externe informatie (zoals gebeurtenissen uit de omgeving) of op informatie die intern is opgeslagen, zoals bij denk- of geheugenprocessen. De hersenen zijn echter niet in staat alle informatie tegelijk te verwerken voldoende rust is hiervoor van groot belang.

Bedenk dat je ook met anderen kunt bespreken en vragen hoe zij in Flow komen en deze behouden. Wat doen en laten zij hiervoor? Anderen denken anders en dus handelen zij anders. Vertel eens hoe ga jij om met Flow? Buffel je door of ga je ernaar opzoek? Vraag je hulp of zoek jij het alleen uit?

Helpt dit artikel je verder? DEEL dit artikel dan s.v.p. met jouw netwerk, door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppen te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren.

Bouw aan jouw toekomst met veel FLOW!

Groet, Anje

*Volgende week meer over je aandacht

, , , , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.