Persoonlijk leiderschap is ook effectief nee zeggen

Persoonlijk leiderschap is ook effectief nee zeggen

Persoonlijk Leiderschap betekent vooral dat je goed voor jezelf zorgt zowel privé als zakelijk. Daarvoor is het van groot belang dat je ‘nee’ kunt zeggen zonder dat je dat problemen geeft. Effectief nee zeggen dus!

Hoe zeg je effectief ‘neen’ tegen grensoverschrijdend gedrag van andere mensen? Als je je assertief wilt opstellen, zonder onaardig of zelfs agressief over te komen, is het handig als je een aantal van te voren bedachte teksten bij de hand hebt.

Lastige situaties

Nee zeggen in lastige situaties, daarvoor kun je van te voren al teksten bedenken. Het is goed zorgen voor jezelf door persoonlijk leiderschap te tonen. Situaties die altijd lastig zijn wanneer iemand:

 • tegen je schreeuwt
 • je met privételefoontjes op je werk bestookt
 • een te groot beroep op je wil doen

Of situaties waarin iemand:

 • wel telkens je raad vraagt, maar je advies nooit wordt opgevolgd
 • iets van jou wil, maar eigenlijk wil jij tijd om over het verzoek na te denken
 • geld van je wil lenen, terwijl je daar weinig voor voelt

Bedenk praktische tips zodat je altijd een manier bij de hand hebt om op een assertieve manier ‘neen’ te zeggen tegen dingen die jij niet wilt. Durf ook nee te zeggen! Kijk eens hoe dat op termijn uitpakt. Dat is pas persoonlijk leiderschap! Ik help je erbij.

Benoemen van probleem

In boven staand gevallen moet je laten merken dat je er last van hebt. Dit doe je door de situatie te benoemen. Hou het bij jezelf en zeg bijvoorbeeld: ”Wil jij stoppen met……!” vervolgens vertel je wat jij gaat doen als de persoon toch door gaat. Je zegt bijvoorbeeld: ”Ga je hier mee door, dan zal ik niet meer luisteren en vertrek.”

 Een voorbeeld:

Je krijgt ongewenste privételefoontjes op je werk. Dit ondanks dat je eerder hebt gezegd dat je echt geen tijd hebt om tijdens werkuren hun privételefoontjes te beantwoorden, Probeer het dan eens met een reactie in de trant van: “Ik heb besloten om voortaan alle privételefoontjes ’s avonds te beantwoorden. Ik bel je later terug.”

 Er wordt een te groot beroep gedaan op je vrijwillige inzet

Als je ‘neen’ wilt zeggen tegen nieuwe ‘vrijwillige’ verplichtingen, kun je dit bijvoorbeeld doen aan te geven dat je het een goed doel vindt maar al te veel verplichtingen hebt. Je hoeft niet te zeggen wat die verplichtingen zijn, beperk je je tot een ik heb mijn handen meer dan vol aan mijn huidige verplichtingen. Voorkom discussie over het feit of het goede verplichtingen zijn! Een afspraak met jezelf om het rustiger aan te doen is immers ook een verplichting die je bent aangegaan.

 Raad vragen of toch niet?

Er zijn van die mensen die denken hard op en voor jou lijkt het dan dat zij je telkens om raad vragen, maar volgen deze zelden of nooit op. Deze mensen hebben de gewoonte om je geregeld op te bellen, uitgebreid zijn of haar nieuwste problemen uit de doeken te doen en vervolgens om jouw hulp of raad te vragen. Op een gegeven moment krijg je het gevoel dat al je inspanningen tevergeefs zijn, omdat de ander door blijft gaan met zich in de nesten te werken of weinig of niets doet met de mogelijke opties die jij met betrekking tot die problemen kunt bedenken. Het ontneemt je de zin om nog met deze persoon in gesprek te gaan.

Probeer dit ongewenste patroon te doorbreken!

Nu heb je altijd trouw geluisterd en om er dan ineens wat van te gaan zeggen? Ja, dat is lastig maar wat wil je zo door gaan of dit patroon stop zetten? Zet je persoonlijk leiderschap weer in! Begin weer met het benoemen van wat voor jou het probleem is. Zeg:” We hebben vaak over je problemen gepraat. Nu blijkt dat er niets verandert en dus ook dat ik je echt niet verder kan helpen. Bovendien merk ik dat je niets met mijn ideeën over mogelijke oplossingen doet. Deze gesprekken over jouw problemen zijn zonde van jouw tijd en van de mijne. Het herhalen van deze zetten heeft verder geen zin. Praat je al met een professional?”

Wordt de ander boos of is hij / zij gepikeerd? Vraag dan waardoor dat komt. Wat verwacht de ander van jou? Gooi het open en hou het open. In dit geval vraag jij of die ander zijn/ haar patroon doorbreekt. Dat geeft in het begin altijd ongemak.

Standaard zinnen

Nu je persoonlijk leiderschap toont, ga je meer mensen krijgen die zogenaamd om jouw raad vragen. Daarom volgen hier wat zinnen die je paraat kunt hebben om in de juiste situatie te gebruiken. Let er wel op dat het tijd kost. Telkens als jij anders reageert dan voorheen is dat voor de ander lastig. Verwacht ook niet dat het nu ineens over is en de communicatie vlekkeloos verloopt. Jullie beiden moeten leren anders met elkaar om te gaan of als dat niet lukt de relatie misschien zelfs te verbreken.

Iemand wil iets van jou, maar je wilt de tijd nemen om daarover na te denken

 • ‘Het lijkt me goed dat je weet dat ik vandaag in géén geval al een beslissing neem. Ik wil me eerst beter in deze materie verdiepen.’

 Iemand wil alweer geld van je lenen, maar jij wilt dat niet (meer)

 • ‘Ik leen geen geld meer aan jou. Juist omdat ik veel om je geef en omdat ik geloof dat het tijd is dat je je eigen verantwoordelijkheid in financiële kwesties gaat nemen.’

 Als je onder een eerder gedane toezegging uit wil komen

 • ‘Het spijt me het te moeten zeggen, maar bij nader inzien heb ik helaas onvoldoende tijd om de komende weken te helpen.’

Weerstand

In een aantal gevallen is de ander niet of niet direct bereid om voortaan beter rekening met jou te houden. De ander biedt dan weerstand of oefent druk op je uit, bijvoorbeeld door een afwijzende reactie of door je grenzen in discussie te trekken. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn valkuilen op dit punt? Welke mogelijkheden heb je nog?

Een eenvoudige, afwijzende reactie herken je aan zinnen in de trant van: ·

 • ‘Ja, maar…’
 • ‘Wat een onzin.’
 • ‘Kom nou, daar kan ik niet aan beginnen’
 • ‘Doe normaal.’

Op dit soort reacties kun je vaak het beste reageren door op rustige en zelfverzekerde toon je eerdere mededeling of verzoek te herhalen.

Als iemand probeert je grenzen ter discussie te stellen

Soms krijg je te maken met een negatieve reactie die lijkt op het aangaan van een dialoog, maar waarbij de ander het vooropgestelde doel heeft jou af te laten zien van wat je hem of haar zojuist hebt gevraagd.

Denk hierbij aan zinnen als:

 • ‘Maar waarom wil je dat dan zo nodig?’ Door een term als ‘zo nodig’ in te voegen, weet je dat de ander negatief staat tegenover je eerdere verzoek.
 • ‘Er zit jou kennelijk een en ander dwars. Laten we het daarover hebben.’ Dit is een afleidingsmanoeuvre: hij of zij wil gaan psychologiseren
 • ‘Maar vroeger deed je nooit zo’. Verwijzingen naar ‘vroeger’ en termen als ‘altijd’, ‘nooit’, ‘overal’ en ‘nergens’ zijn signalen dat iemand het hier en nu probeert te ontwijken.

Er is geen enkele reden om je gevoelens of beweegredenen te verdedigen, ter discussie te stellen of uitgebreid uit te leggen. Als de ander weerstand biedt, kun je soms de discussie kortsluiten met een ‘Dat kan best zijn, maar ik stel het op prijs dat …’ (en vervolgens herhaal je eenvoudigweg je mededeling of je verzoek).

Hoe bewaak je je grenzen?

In een aantal gevallen doe je er goed aan om al bij de eerste keer dat je over je grenzen communiceert, duidelijk te maken wat de consequenties zijn als de ander toch je grenzen overschrijdt. Zorg ervoor dat je uitsluitend consequenties meldt die je daadwerkelijk waar kunt of wilt maken. In andere gevallen wacht je daarmee liever tot het onderwerp een volgende keer weer actueel wordt.

Grenzen stellen gaat niet over het doen van dreigementen maar om de ander in de gelegenheid te stellen keuzes te maken doordat jij consequenties aan bepaald ongewenst gedrag gaat verbinden. Als je geen consequenties aan je grenzen verbindt, loop je namelijk het risico dat de ander je grenzen blijft negeren.

Als de ander steeds opnieuw je grenzen overschrijdt

Wat zijn je mogelijkheden als iemand bij herhaling jouw persoonlijke grenzen schendt? Als je al eerder hebt gemeld wat de consequenties zijn als de ander toch doorgaat met het ongewenste gedrag, doe je wat je toen in het vooruitzicht hebt gesteld. Bedenk dat mensen die jouw grenzen niet wensen te respecteren jouw tijd en energie niet waard zijn.

Houd ferm vast aan wat jij als grenzen hebt bepaald. Het is jouw volste recht en jouw keus om ‘nee’ te zeggen tegen ongewenst gedrag van anderen. Je persoonlijke grenzen bepalen namelijk de kwaliteit van jouw leven.

Helpt dit artikel je verder? DEEL het dan s.v.p. met jouw netwerk, door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppen te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren.

Bouw aan je toekomst!

Groet, Anje

, , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.